Umiejętność czytania głośnego

Uczeń czyta tekst głośno stosując następujące wskazówki:

  • czyta w równym tempie – płynnie
  • czyta bezbłędnie
  • stosuje znaki interpunkcyjne ( kropka, znak zapytania, wykrzyknik, przecinek)
  • czyta głośno
  • czyta wyraziście

Post Author: Pani Iwona