Malowanie węglem

Po omówieniu tematu związanego z wydobyciem i zastosowaniem węgla, dzieci wykonały prace plastyczne                      pt.,, Kopalnia”.

Post Author: Pani Iwona