Recytacja wiersza

Uczeń recytując wiersz uwzględnia następujące elementy: podaje autora podaje tytuł mówi samodzielnie tekst mówi bezbłędnie mówi wyraziście moduluje głosem starając się przekazać tekst w sposób ciekawy, zabawny, smutny lub inny w zależności od nastroju wiersza

Umiejętność czytania głośnego

Uczeń czyta tekst głośno stosując następujące wskazówki: czyta w równym tempie – płynnie czyta bezbłędnie stosuje znaki interpunkcyjne ( kropka, znak zapytania, wykrzyknik, przecinek) czyta głośno czyta wyraziście